מחזור ציוד אלקטרוני

בהתאם להוראות החוק לטיפול בציוד אלקטרוני, חשמלי ובסוללות התשע”ב 2012 (סעיף 30 א ) , הנך רשאי למסור, ללא תמורה סוללות למיחזור בנוסף, ניתן ללא תמורה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר שרכשת בחנות או באמצעות אתר האינטרנט ואנו נידאג להעברתו למיחזור מוכר באמצעות תאגיד המיחזור מ.א.י – מיחזור אלקטרוניקה לישראל.

אין להשליך פסולת מסוג אחר במיכלי מ.א.י , אין להשליך פסולת מזיקה.