מיזוג חברת גטר טק לתוך חברת גטר גרופ בע"מ

01/01/2015

 

בשם חברת גטר גרופ בע"מ, אנו מתכבדים לפנות אליכם, כשותפינו העסקיים, ולעדכן אתכם כדלקמן:

  1. לאחרונה, השלימה קבוצת גטר את מיזוג חברות הקבוצה אל תוך חברת גטר גרופ בע"מ.כתוצאה מהמיזוג החברה תמשיך להתנהל במסגרת של חטיבות במקום חברות בנות.

 

  1. לאחר המיזוג כאמור תמשיך חברת גטר את שיתוף הפעולה עם חברתכם,

פעילותכם עימנו תמשיך ללא שינויים מהותיים מלבד השינוי הפרוצדורלי הבא:

החל מיום 01/01/2015, יונפקו לכם חשבוניות מחברת "גטר גרופ בע"מ – חטיבת טק",

ח.פ 520042326 , מספר עוסק מורשה 520042326.

 

  1. למעט האמור, לא יחול כל שינוי כתוצאה מהמיזוג בהרכב הפרסונאלי או אחר של נציגינו אשר יעמדו עמכם בקשר.

 

  1. לא יהיו שינויים בחשבונות הבנקים הקיימים ובמספרי החשבון שלכם במערכת הכספים שלנו.

 

  1. למי מלקוחותינו שעובד עם יותר מחטיבה אחת, נודה לכם באם תמשיכו לנהל בחברתכם חשבונות נפרדים לכל חטיבה כפי שמנוהל כיום, ובהתאם למען את התשלומים לחטיבה ממנה ביצעתם את הרכישה.

 

  1. מובן כי נשמח לעמוד לשירותכם לכל שאלה או הבהרה, ככל שאלו יידרשו.

 

  1. בתקווה להמשך שיתוף פעולה פורה.

 

בכבוד רב,

גטר גרופ בע"מ