קבוצת גטר

14 75 logos7, חברת מחשבים, פתרונות אחסון, חברות מחשוב, פלוטר, פלוטר פורמט רחב
גטר ביומד
14 75 logos14, חברת מחשבים, פתרונות אחסון, חברות מחשוב, פלוטר, פלוטר פורמט רחב
גטר גרפיקס דגש
14 75 logos8, חברת מחשבים, פתרונות אחסון, חברות מחשוב, פלוטר, פלוטר פורמט רחב
גטר ג'יג'י ירום
14 75 logos4, חברת מחשבים, פתרונות אחסון, חברות מחשוב, פלוטר, פלוטר פורמט רחב
גטר טק
14 75 logos2, חברת מחשבים, פתרונות אחסון, חברות מחשוב, פלוטר, פלוטר פורמט רחב
גטר טק דיגיטל
14 75 logos6, חברת מחשבים, פתרונות אחסון, חברות מחשוב, פלוטר, פלוטר פורמט רחב
גטר קונסיומר
14 75 logos11, חברת מחשבים, פתרונות אחסון, חברות מחשוב, פלוטר, פלוטר פורמט רחב
גטר קום