קבוצת גטר

14 75 logos7, חברת מחשבים, תיק גב למחשב נייד, פתרונות אחסון, מערכות אחסון מידע, שירותי מחשוב
גטר ביומד
14 75 logos14, חברת מחשבים, תיק גב למחשב נייד, פתרונות אחסון, מערכות אחסון מידע, שירותי מחשוב
גטר גרפיקס דגש
14 75 logos8, חברת מחשבים, תיק גב למחשב נייד, פתרונות אחסון, מערכות אחסון מידע, שירותי מחשוב
גטר ג'יג'י ירום
14 75 logos4, חברת מחשבים, תיק גב למחשב נייד, פתרונות אחסון, מערכות אחסון מידע, שירותי מחשוב
גטר טק
14 75 logos2, חברת מחשבים, תיק גב למחשב נייד, פתרונות אחסון, מערכות אחסון מידע, שירותי מחשוב
גטר טק דיגיטל
14 75 logos6, חברת מחשבים, תיק גב למחשב נייד, פתרונות אחסון, מערכות אחסון מידע, שירותי מחשוב
גטר קונסיומר
14 75 logos11, חברת מחשבים, תיק גב למחשב נייד, פתרונות אחסון, מערכות אחסון מידע, שירותי מחשוב
גטר קום