קבוצת גטר

14 75 logos7, מערכות אחסון מידע, ציוד בדיקה, פלוטר, פלוטר פורמט רחב, אמרסט
גטר ביומד
14 75 logos14, מערכות אחסון מידע, ציוד בדיקה, פלוטר, פלוטר פורמט רחב, אמרסט
גטר גרפיקס דגש
14 75 logos8, מערכות אחסון מידע, ציוד בדיקה, פלוטר, פלוטר פורמט רחב, אמרסט
גטר ג'יג'י ירום
14 75 logos4, מערכות אחסון מידע, ציוד בדיקה, פלוטר, פלוטר פורמט רחב, אמרסט
גטר טק
14 75 logos2, מערכות אחסון מידע, ציוד בדיקה, פלוטר, פלוטר פורמט רחב, אמרסט
גטר טק דיגיטל
14 75 logos6, מערכות אחסון מידע, ציוד בדיקה, פלוטר, פלוטר פורמט רחב, אמרסט
גטר קונסיומר
14 252 logos 236x13423, מערכות אחסון מידע, ציוד בדיקה, פלוטר, פלוטר פורמט רחב, אמרסט
אמרסט מקבוצת גטר