קבוצת גטר

חברות מחשוב, פלוטר, פלוטר פורמט רחב, אמרסט
גטר גרופ
חברות מחשוב, פלוטר, פלוטר פורמט רחב, אמרסט
גטר ביומד
חברות מחשוב, פלוטר, פלוטר פורמט רחב, אמרסט
גטר טק
חברות מחשוב, פלוטר, פלוטר פורמט רחב, אמרסט
גטר טק דיגיטל
חברות מחשוב, פלוטר, פלוטר פורמט רחב, אמרסט
גטר ג'יג'י ירום
חברות מחשוב, פלוטר, פלוטר פורמט רחב, אמרסט
גטר גרפיקס דגש
חברות מחשוב, פלוטר, פלוטר פורמט רחב, אמרסט
חטיבת גטר קום
חברות מחשוב, פלוטר, פלוטר פורמט רחב, אמרסט
גטר קונסיומר
חברות מחשוב, פלוטר, פלוטר פורמט רחב, אמרסט
אמרסט מקבוצת גטר
חברות מחשוב, פלוטר, פלוטר פורמט רחב, אמרסט
טכנולוגיות בטיחות בע"מ (רתוך)