Otorio

אבטחת מערכות תעשייתיות (OT) מפני סיכוני סייבר ושילוב של מערכות IT-OT.

גטר הינה הנציגה הרשמית והמפיצה של אוטוריו (Otorio) בישראל.