WiFi6, מתגים ומה שביניהם

20/01/2022

שוק ה-Wi-Fi העולמי נמצא בפתחו של שינוי גדול – קפיצת מדרגה בכל מובן. המעבר לפתרונות מבוססי ענן והעלייה החדה בתעבורת הנתונים לתוך הארגון ומחוצה לו, בנוסף לפתרונות האינטרנט של הדברים שתופסים תאוצה בעולם, מצריכים ארגונים רבים לתת מענה הולם לדרישות החדשות של המשתמשים ברמת מכשירי הקצה, האפליקציות, ולגבות אותם בתשתיות LAN ו-Wi-Fi - איכותיות ויציבות.

תקן האינטרנט האלחוטי WiFi6 שהושק לפני כשנה בעולם (או בשמו הקודם 802.11ax) מביא עימו בשורה אמיתית לשוק האלחוט בפרט ולשוק התקשורת בכלל. תקן זה מאפשר למעשה העברת נתונים בקצב גבוה של עד 10Gbps על גבי רשתות האלחוט, כמו גם קישור של כמות משתמשים גבוהה בו זמנית, יציבות ומהירות.

בשנה האחרונה השיקה Ruckus Networks ארבעה דגמי Access Point חדשים המבוססים טכנולוגיה 11ax (Certified Wi-Fi 6) המהווים קפיצת מדרגה משמעותית מבחינת יכולות וביצועים. כך לדוגמא מאפשר דגם R730 קצב העברת נתונים (Data Rate) של 6Gbps ותמיכה ב- 1000 משתמשים אלחוטיים בו זמנית. דגם זה הינו בעל יכולות של 8x8:8) 8ss) וכולל שתי מבואות Ethernet (מבואה ראשית1x 1/2.5/5Gbps ).
כמו כן מוגדרים כל דגמי ה11ax של החברה כ-IoT Ready וכוללים תמיכה בפרוטוקולים כגון Zigbee ו-BLE המובנית ביחידה עצמה.

אם כן, ברור ש - WiFi6 לא ישפיע אך ורק על רשתות האלחוט. התקן החדש הופך, הלכה למעשה, את רשת ה – LAN בכלל ומתגי הגישה בפרט לצוואר בקבוק שספק אם יוכלו בתצורתם הנוכחית לעמוד בקצב העברת הנתונים החדש המגיע מכיוון רשת האלחוט. חשובה לא פחות העובדה שעל מנת לנצל את יכולות רשת האלחוט בצורה אופטימלית ולאפשר ליחידות הקצה (Access Points) להפעיל את מלוא יכולות ה – RF שלהן מחייב התקן החדש הזנת מתח של בין 30watt ל – 60watt ליחידה.

כחלק מהאסטרטגיה של החברה להעניק למשתמש הקצה חווית גלישה ושימוש אופטימלית ועל מנת לאפשר הפעלה מלאה של מערך האנטנות הייחודי של תקן ה – WiFi6 ביצעה Ruckus Networks התאמות לפורטפוליו המתגים שלה כך שיתמכו בטכנולוגית ה-11ax  ובקצבי התעבורה הגבוהים של רשתות האלחוט.
בחודשים האחרונים ובמקביל להשקת יחידות האלחוט החדשות הכריזה Ruckus Networks על השקת דגמים חדשים בסדרת מתגי ה - Access ICX7150 ביניהם מתגים בעלי 8\10\12\24\48 מבואות )נחושת ואופטיקה), מתגי MultiGig (תמיכה ב2.5Gb\5Gb לפורט) ויכולות Poe חדישות ( 802.3bt\bz) המאפשרות תמיכה בהזנת Poe של 90watt (POH) לפורט.

אחד המתגים המעניינים שהושקו הינו מתג 10 מבואות ייחודי ICX 7150-C10ZP המשלב את היכולות הנ"ל:
את מערך האלחוט והמתגים ניתן לנהל ממספר פלטפורמות שונות כשהמעניינת ביניהן הינה בקר ה - SmartZone Unified Management אשר מאפשר ניהול אינטואיטיבי Single Pane of Glass של רשת התקשורת תחת בקר יחיד. מערכת זו מאפשרת למנהלי הIT  לבנות ולנהל את מערך התקשורת של הקמפוס בצורה קלה ויעילה יותר, במודל של Pay as You Grow אשר כולל ניטור ואיתור תקלות, שמירת הגדרות, ביצוע שדרוגים, הפקת דו"חות וכו'.

פתרונות ומוצרי Ruckus Networks משווקים בלעדית ע"י חברת גטר והשותפים המורשים.


הכתבה מאת: יונתן חרוסט, System Engineer בחברת Ruckus Networks

     לפרטים נוספים:
    יונתן חרוסט , jonathan.charust@commscope.com