, CS 6

כספת 35 ליטר CS-6

 • 35 ליטר
 • גוף ודלת מפלדה יצוקה
 • צירים מוסתרים לאבטחה נוספת 
 • נעילה מכאנית+קוד דיגיטלי
 • תכנות 3-8 מספרים +קוד מאסטר
 • מפתח עקיפה 
 • נעילה אוטומטית
 • 2 בריחי נעילה 
 • חורים ייעודים להתקנה
 • מדף נשלף
 • רצפה מרודפת
 • שנתיים אחריות 
כמות: